Meny

Miljöaspekten av att använda pall, pallkragar och övrigt träemballage

Nedan finns lite blandat om just detta. Ta dig lite tid att titta på vad ert företag kan göra åt miljön genom att använda träemballage. För att kunna se en del filmer behöver du macromedia flash player installerad. Klicka på länken för att ladda ner den.

Filmen : En ömtålig värld.

Visste du att du kan minska koldioxidutsläppen genom att använda träemballage istället för andra matrial?

Filmen : Forests and Climate Change - A convenient truth?

Film om skogens betydelse för global uppvärmning och koldioxidutsläpp.

FEFPEB, the European Federation of Wooden Pallet and Packaging Manufacturers. FEFPEP har lanserat en kampanj för träemballage för att visa på fördelarna på emballage i trä. Läs mer på http://www.packagingfromnature.com/uk

Miljö