Meny

Internationell standard på träemballage

ISPM 15

ISPM-15

International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM 15)
ISPM 15 är en internationell standard för behandling och märkning av olika typer av förpackningsvirke. Den omfattar allt träemballage, till exempel träpallar, lådor, kabeltrummor, stödjevirke. Reglerna innebär att träemballaget ska vara behandlat genom uppvärmning eller gasning för att döda eventuella skadegörare. Märkningen är beviset på att behandlingen genomförts.
 

Hur blir man godkänd tillverkare ?
Jordbruksverket kan godkänna träemballagetillverkare för att märka emballage enligt den internationella standarden för förpackningsvirke ISPM 15. Herrljunga Emballage AB är en godkänd tillverkare och vårt 
intyg finns i menyn till vänster i PDF format. För att få ett godkännande av Jordbruksverket att märka träemballage enligt ISPM 15 krävs att ditt företag fortlöpande kan visa dokumentation över att endast godkänt, värmebehandlat virke används i tillverkningen av emballaget. Det inköpta virkespaketet ska vara märkt och det ska finnas ett intygande på faktura, följesedel eller annat dokument där virkesleverantören visar att virket som du använder är godkänt. Om ditt godkända virke ska bearbetas, till exempel kapas eller hyvlas hos ett annat företag, måste du kunna bevisa att det är samma virke som kommer tillbaka. Det kan finnas olika sätt att bevisa detta men eftersom det bara är godkända företag som kan intyga att virket är godkänt har det hittills medfört att även det bearbetande företaget måste vara godkänt av Jordbruksverket.

Hur går värmebehandling (Ispm 15)  till ?
Värmebehandling av trä är en internationellt erkänd metod för att behandla trä mot skadegörare. Virket ska upphettas till minst 56°C i minst 30 minuter i kärnan av virket. Värmebehandlingen görs oftast i samband med torkning av det sågade virket och träemballagetillverkaren köper in godkänt virke som är värmebehandlat. Värmebehandlingen kan också göras i särskilda värmebehandlingsanläggningar. Då värmebehandlar företaget färdigt träemballage, antingen nytt eller begagnat. Till höger kan du läsa mer om vad som krävs för att ha en godkänd värmebehandling av virke eller färdigt emballage.

Vad behöver inte märkas med Ispm 15 ?
Undantag görs för processat trä som spånplattor, plywood och annat trä som har framställts genom limning, hög temperatur eller högt tryck. Obearbetat trä som är 6 mm och tunnare liksom träull, spån, sågspån eller dylikt finfördelat material är också undantaget. Observera att det finns ett visst tolkningsutrymme när det gäller vad som omfattas av standarden och olika länder kan ha olika undantag.

Informationen om Ispm 15 är hämtad från jordbruksverkets hemsida, där finns även ytterligare information