Meny

Miljö

Tackla klimatförändringen - använd trä


Genom att använda pallkragar i trä bidrar ert företag 
till att minska koldioxidutsläppen i atmosfären

Varje kubikmeter trä som ersätter andra material minskar koldioxidutsläppen med i 
genomsnitt 1,1 ton. Lägg därtill till 0,9 ton koldioxid som lagras i träet, så sparar 
varje kubikmeter trä sammanlagt 2 ton koldioxid. 

De 0,9 ton koldioxid som lagras i en kubikmeter trä hindras från att komma ut i 
atmosfären under träproduktens hela livslängd och efteråt genom återanvändning 
och återvinning (exempelvis som skivmaterial eller andra träfiberprodukter), 
för att slutligen återföras till atmosfären genom förbränning eller förruttnelse.
Genom att använda pall och pallkragar som förpackning & transportemballage 
bidrar ert företag i arbetet med att minska koldioxidutsläppen.


FEFPEB, the European Federation of Wooden Pallet and Packaging Manufacturers.
FEFPEP har lanserat en kampanj för träemballage för att visa på fördelarna på 
emballage i trä. Läs mer på http://www.packagingfromnature.com/uk/

Herrljunga Emballage AB är även medlemmar i Svenskt Returträ och 
Svenska Förpackningsföreningen båda arbetar för återvinning av emballage 
och för att produkterna ska få så liten miljöpåverkan som möjligt.